coronavirus-4914026_1920.jpg

corona-maatregelen

Zolang we (ook) in Nederland nog te maken hebben met de mogelijkheid door het corona-virus besmet te worden neem ik de maatregelen uiteraard serieus. Het houdt in dat ik o.a. en vooral:

  • je met klem verzoek je afspraak of deelname af te zeggen wanneer je klachten hebt (gehad in de afgelopen 10 dagen) die met het virus te maken zouden kunnen hebben, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, koorts, etc.

  • zelf bij dit soort klachten ook mijn afspraak met jou zal afzeggen en zal verzetten naar een ruim later tijdstip, en mijn best zal doen om een oplossing te zoeken voor geplande groepsactiviteiten.

  • zal zorgen dat er middelen aanwezig zijn om je handen te kunnen ontsmetten bij binnenkomst en vertrek.

  • er voor zorg dat we voldoende ruimte hebben om onderling zeker anderhalve meter afstand te kunnen houden.

  • er voor zorg dat de ruimte die ik gebruik goed geventileerd wordt.

  • koffie, thee en dergelijke zo aanbied dat je het zelf kunt pakken.

Laten we hopen en er op vertrouwen dat we gezamenlijk er zo voor zorgen dat corona zo min mogelijk gevolgen veroorzaakt voor ons zelf, onze naasten en geliefden.