top of page
room-2192484_1920_edited.jpg

Deskundigheidsbevordering

 

voor hulpverleners

over het trauma als gevolg van pesten

Het ontbreekt in Nederland (en vermoedelijk ook daar buiten) aan therapeuten en andere sociale werkers die specifieke visie en kennis in huis hebben over het trauma als gevolg van pesten. Het gevolg is dat veel slachtoffers in hun eigen omgeving geen of te weinig specifieke hulpverlening kunnen vinden. Vaak zelfs komen ze daardoor terecht bij mensen die zich niet bewust zijn van de vele misverstanden over pesten, waardoor de reacties die zij krijgen het trauma nog eens vergroten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik vind het dan ook van belang om een netwerk van therapeuten en andere sociale werkers op te bouwen, verspreid over Nederland, zodat cliënten in hun eigen omgeving goede mensen kunnen vinden voor verdere ondersteuning. Wanneer slachtoffers van pesten zich bij mij melden met een hulpvraag kan ik dan gericht doorverwijzen naar mijn collega's uit het netwerk. 

Als u zich geroepen voelt om beschikbaar te willen zijn voor slachtoffers van pesten en u wilt deel gaan uitmaken van dit netwerk, dan bent u van harte uitgenodigd om u in te schrijven voor de Deskundigheidsbevordering over pesten. In deze deskundigheidsbevordering komen de volgende aspecten aan bod:

 • Informatie, feiten en cijfers over pesten

 • De ontwikkeling van de aandacht voor pesten in onze samenleving en binnen de hulpverlening

 • Onderzoek van uw eigen zienswijze

 • De dynamiek en werking van pesten

 • De misverstanden

 • De gevolgen voor slachtoffers

 • Inzicht in wat slachtoffers nodig hebben

 • Inzicht in thema's die aandacht nodig hebben

 • Inzicht in gevoeligheden en wat extra aandacht nodig heeft

De Deskundigheidsbevordering geeft u:

 • een heldere visie op pesten (zonder verstoring door onbewuste eigen misverstanden) die erkennend en dus helend zal werken voor uw cliënten

 • kennis over de feiten, de dynamiek en werking van pesten, wat u kunt gebruiken zodat het inzicht van uw cliënten vergroot zal worden

 • kennis en inzicht in de vele, vaak met elkaar samenhangende gevolgen van pesten, welke u daardoor gemakkelijker zult herkennen en er gericht naar kan vragen

 • de vaardigheid om te herkennen wanneer uw cliënten nog onder invloed zijn van de misverstanden en dit op constructieve wijze te herkaderen

 • ideeën en handreikingen over hoe mede vorm te geven aan het proces van uw cliënten

 • contacten met nieuwe collega's om te kunnen overleggen over casuïstiek

 • vermelding op de verwijslijst van therapeuten die zich (mede) richten op slachtoffers van pesten

 

De Deskundigheidsbevordering wordt gegeven door

Joan Elkerbout maatschappelijk werkster en therapeut,

alsook ervaringsdeskundige, gespecialiseerd in het trauma

als gevolg van pesten. Mogelijk wordt zij geassisteerd

door een collega.

Praktisch

Voor wie:

Maatschappelijk werkers, (psycho)therapeuten, pastoraal werkers, jongeren werkers, groepsleiding, huisartsen, etc.

 

Groepsgrootte:

Ca. 8 tot 30 personen

 

Wanneer:

Een dag van ca. 10.00 - 18.00 uur.

Waar:

Landgoed Eikenburg te Eindhoven, of op locatie

 

Kosten:

€395,00 BTW-vrij

Inclusief materialen, hand out, lunch, koffie/thee/drankjes,

zwart wit.jpg
directory-466935_1920.jpg
psychology-2647941_1920.jpg
portrait-3157821_1920.jpg
job-interview-3410427_1920.jpg
listen-1702648_1920.jpg
job-interview-437026_1920.jpg
woman-3377839_1920.jpg
bottom of page