top of page
zeilen%252520op%252520klipper_edited_edi

ethische code 

van speelplaats voor de ziel

De activiteiten van Speelplaats voor de Ziel is als zeilen op de wadden...

 

Enige tijd geleden voer ik op een gelijksoortige klipper (ik maakte deze foto vanaf het dek van de klipper waar ik op zat) over de wateren van de Wadden. Een bijzonder mooie ervaring. Wat mij geraakt heeft is de noodzaak van het in acht nemen van afspraken, regels en vooral van de zorg om de natuur en medemens. En hoe dit met grote liefde volmondig, zonder enige weerbarstigheid, gedaan en gedragen werd. Het was de wind in de zeilen, maar de ethiek in de mensen die de tocht zo'n mooie ervaring maakten. Weten waar wel en niet te komen, rekening houden met het getij, de regels kennen van de scheepvaart, het gebied kennen, weten hoe diep het waar is, rekening houden met de karakters en eigenheden van de opvarenden, weten hoe samen te werken, hoe leiding te geven en vooral ook te ontvangen, afspraken over de omgang met elkaar met zoveel mensen in een kleine ruimte, overleg plegen, afspraken over afval, over waterverbruik, zorg voor de zeedieren onderweg. Kortom, het was een intensivering van de connectie met elkaar en met de natuur, wat alleen maar zo kon door een deels besproken en deels intuïtief duidelijke ethische code.

 

Speelplaats voor de Ziel is als die klipper op de wadden. Tijdens de ontmoetingen en activiteiten bevinden we ons in een soort kleine ruimte waar we intens met elkaar te maken hebben. Allerlei mensen, met allerlei achtergronden. We varen op stille en soms woestere wateren van emoties, uitdagingen, ontdekkingen, plezier, genieten, angst, en overwinning... We komen elkaar daarin tegen, spiegelen elkaar, bevragen elkaar, zijn nieuwsgierig naar de ander, of juist niet... Dus ook voor ons geldt dat we een ethische code nodig hebben om er samen een goede en mooie ontdekkingstocht van te maken. Zo'n ethische code zou in veel meer situaties een houvast zijn om een fijne(re) samenleving te creëren. Wat zou het niet gescheeld hebben wanneer we bijvoorbeeld op scholen intens aandacht zouden besteden aan een ethische code. Om scholieren en studenten hiermee zo vertrouwd en vooral eigen mee te maken als op een klipper!

Ik vind het dan ook van belang om hier op de website specifiek aandacht te besteden aan de ethische code van Speelplaats voor de Ziel. Niet alleen als belofte over waar ik en mijn collega's ons aan zullen houden en waar je op mag vertrouwen, maar ook een ethische code die ik af wil spreken met iedereen die op de een of andere wijze deelneemt aan een activiteit of aanbod van Speelplaats voor de Ziel. De inhoud hiervan gaat een stap verder dan de algemene voorwaarden en een privacyverklaring. Eigenlijk is het zo dat, wanneer we ons een ethische code eigen maken, van daaruit algemene voorwaarden en het omgaan met privacy al als vanzelf gewaarborgd zijn. Het is de beschrijving van (eigenlijk deep down ons natuurlijk) gedrag dat voorkomt dat een ander (inclusief onze leefomgeving) schade gedaan wordt... Soms vergeten we - door gemak, pijn, kwaadwillendheid, ondoordachtheid -  dat dit is hoe we zouden moeten zijn met elkaar. Dus vandaar dat het van belang is om het meest natuurlijke toch eens zwart op wit te zetten.

 

Dus bij deze de ethische code van Speelplaats voor de Ziel!

1.

Iedereen is oké en is welkom! We maken geen onderscheid in hoe we met een ander omgaan op basis van afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, uiterlijke kenmerken, intelligentie, etc. We zijn ons echter wel bewust van de invloed van onze persoonlijke ervaringen, van onze cultuur en van de tijd waarin we leven waardoor we ongewild toch onbewust onderscheid maken in onze gedachten, gevoelens en mogelijk gedrag. Daarnaast zijn we ons bewust dat er mensen (mede-deelnemers/medewerkers) in onze omgeving zijn die eerder pijnlijk geraakt zijn doordat er - soms zelfs heel bewust - onderscheid gemaakt werd en daardoor gevoelig kunnen reageren. Dat kunnen wij zelf ook zijn. We mogen er binnen Speelplaats voor de Ziel echter op vertrouwen dat de intentie altijd is dat we geen onderscheid maken en dat er ruimte is voor het delen van onze gevoelens en het praten over wat er gebeurt op zulke momenten, zodat juist heelwording kan ontstaan.

 

2.

Specifiek over racisme en Black Lives Matter: Speelplaats voor de Ziel neemt de ernst van racisme in onze samenleving(en) zeer serieus en ontkent het op geen enkele wijze. Racistische uitingen, de ontkenning ervan of kritiek op de (geweldloze) activisten van deze tijd worden niet op prijs gesteld of zelfs niet geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor gelijksoortige uitingen over andere groepen mensen waar het om mensenrechten gaat. Op dit 'schip' is daar geen ruimte voor, enkel het mee bouwen aan een vredelievende samenleving, op dat moment binnen Speelplaats voor de Ziel. Met hopelijk ook een gunstige invloed daar buiten.

 

3.

Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Deze 'gulden regel' komt in alle wereldwijde religies en andere wijsheidstradities voor. Het klinkt simpel en in zekere zin is het dat ook. Tegelijk vraagt het ons op een dieper level ook om stil te staan wat het precies is hoe wij zelf behandeld willen worden. Waar bestaat dit wel en niet uit? En de kwaliteiten van een ander waar je dan op uitkomt, heb jij die (al) in huis? Deze gulden regel is dus meer dan enkel een gedragsrichtlijn waar je je aan hebt te houden, het is ook een uitnodiging tot een groter bewustzijn over wie jij bent, wat jij nodig hebt van anderen en of jijzelf dat al in huis hebt. Zo niet, hoe kun je dit ontwikkelen?

Als 'gedragsregel' binnen Speelplaats voor de Ziel houdt het in dat we onze kritiek, feedback en reacties afwegen of onze intentie ten gunste van de ander is, of het helpen is of kan zijn, of het vriendelijk is, of het ruimte geeft aan de ervaring van de ander en dat het oké is dat de ander iets op eigen wijze ervaart.

4.

Speelplaats voor de Ziel wil een intens veilige plek zijn waar onze kwetsbaarheden aanwezig mogen zijn en waar we zorgvuldig omgaan met elkaar wanneer die kwetsbaarheden op tafel komen. Die intense veiligheid is DE voedingsbodem waarop de thema's waar we ons over uiten en die we bespreken, oefenen, ontdekken en loslaten werkelijk tot hun recht komen. Zodat wij zelf tot ons recht mogen en kunnen komen. Om die veiligheid te waarborgen houden we vast aan de volgende afspraken:

  • Al het besprokene wordt niet gedeeld met derden.

  • We geven elkaar de ruimte om werkelijk te kunnen verwoorden wat we zelf voelen en ervaren, zonder daarop je eigen reactie te geven (tenzij daar om gevraagd wordt).

  • We luisteren naar elkaar en doen ons best om er niet iets van de vinden, maar om werkelijk aanwezig te zijn voor de ander, zoals we zelf ook wensen dat de ander er voor ons is.

  • We laten elkaar uitpraten en durven ook stiltes te laten vallen om de ander even tijd te geven adem te halen en op zijn plek te laten vallen wat hij of zij net gedeeld heeft.

  • We doen ons best om elkaar niet te gaan 'fixen'. Geen goed bedoelde adviezen of opmerkingen als 'ik zou...' of 'je kunt beter...', etc. Tenzij specifiek gevraagd wordt om goede ideeën en tips.

 

5.

We willen ons zo bewust mogelijk zijn over het effect van ons handelen op onze leefomgeving en natuur en doen ons best om schade en verstoring te voorkomen en/of te herstellen. Zo gaan we bewust om met het gebruik van water en energie, met afval, met geluid, rook- en drink gedrag en met de natuur om ons heen op Landgoed Eikenburg. ​

bottom of page