top of page

over

speelplaats voor de ziel

Speelplaats voor de Ziel is de praktijk en onderneming van Joan Elkerbout. De activiteiten vinden doorgaans plaats op Landgoed Eikenburg te Eindhoven*.

 

De visie waarin ik, Joan, geloof is dat:

a. onze psychologische en spirituele processen vaak juist hand in hand gaan en      elkaar beïnvloeden.

b. alle vormen van innerlijk werk, waaronder ook therapie en verwerking, ook          fijn en speels kunnen zijn/worden.

Zo blijkt tijdens de verwerking van pesten en van emotioneel misbruik juist de existentiële vraag 'wie ben ik?' een centrale vraag te zijn. Immers, de gevolgen van pesten en van emotioneel misbruik worden voornamelijk gevormd doordat je niet mocht en kon zijn wie je werkelijk bent. Jouw essentie, jouw ziel kreeg geen ruimte om te zijn, om te bestaan. Het (her)ontdekken van je essentie, van je ziel is dan ook een belangrijk aspect in de verwerking van beide ervaringen. Het werkelijk weer mogen zijn en worden wie je bent!

Daarnaast komen we in onze spirituele processen ook altijd in aanraking met dat wat ons psychologisch gevormd heeft en ons ofwel bekrachtigd heeft in het (mogen) zijn van wie wij in essentie zijn, of het zit ons in de weg. Dat levensverhaal, waarin juist ook onze psyche een hoofdrol speelt, komt in de spirituele activiteiten van Speelplaats voor de Ziel ook altijd terug.​ Vooral in (inter)spirituele counseling geef ik je de ruimte om te delen en te praten, of stil te zijn, over zowel je psychische vragen en ervaringen, als je vragen over en ervaringen met spiritualiteit en bijvoorbeeld mystiek, en hoe dit een samenspel is voor jou.

​Binnen Speelplaats voor de Ziel geef ik dus ruimte aan beide aspecten. Daarbij komt dat mij opvalt dat veel mensen met zwaarte kijken naar therapie en verwerkingsprocessen. En natuurlijk, het is soms pittig of zelfs zwaar, wanneer je er voor vecht om traumatische ervaringen achter je te laten. En het is belangrijk om daar stil bij te staan. Mijn ervaring is echter, dat het daarnaast (soms na een tijdje) ook heel fijn, mooi, verrijkend, ondernemend, avontuurlijk, verrassend en speels kan zijn. Mensen gaan er graag op uit om onontgonnen gebied te ontdekken en zich te laten verrassen. Het avontuur roept ons. In processen van therapie en verwerking kun je ook de verrassing en verrijking van dit avontuur gaan ervaren. Het is ook bijzonder om in diepgaande connectie met jezelf (en met een ander of anderen) dingen te ontdekken waar je het bestaan nog niet van af wist, of op eens de vrijheid te ervaren van een nieuw uitzicht, of op het juiste moment het plezier om een goeie grap over een bepaalde ervaring of een inzicht. Therapie en verwerking, en elk innerlijk proces, is ondernemen, ontdekken, spelen en avontuur. Het hoeft niet altijd zwaar te zijn en ook niet zwak. Zoals we een avonturier die een berg beklimt, diepzee duikt of een grot ontdekt ook niet als zwak bestempelen - in tegendeel! In mijn werkwijze vind je de aandacht daarvoor dan ook terug. Vandaar dat in sommige programma's onderdelen te vinden zijn die hiermee aan de slag gaan, zoals creativiteit, innerlijk werk met paarden, er op uit met een opdracht, etc.

In alle situaties verlangt onze Ziel naar (weer) onbevangen spelen!

De naam Speelplaats voor de Ziel draagt dat alles in zich:

​1. De Ziel van nature is speels en ontdekkend!

2. De speelplaats verwijst naar een plek in het verleden waar veel slachtoffers van pesten niet zulke fijne ervaringen hadden en in hun ziel geraakt werden, maar ook naar nu een nieuwe veilige speelplaats waar zij hun ziel en hun vrijheid weer terug kunnen vinden. ​

3. Ook de gevolgen van emotioneel misbruik heeft als gevolg dat je geraakt wordt in je ziel, waardoor je zelfvertrouwen, spontaniteit en speelsheid ondergesneeuwd worden en verdwenen lijken te zijn. Speelplaats voor de Ziel geeft je de ruimte om je eigenheid, spontaniteit en jouw werkelijke talenten (die door het emotioneel misbruik vaak ondermijnd zijn) te herontdekken.

​4. Speelplaats voor de Ziel verwijst ook naar de (inter)spirituele tak van het aanbod. Naar daar waar de Ziel kan zijn en weer worden wie zij is. Waar je als mens dus tot je recht komt.

5. Speelplaats verwijst ook naar het avontuur, het ondernemende, het uitdagende en spelende, en ook genietende aspect dat deel is of kan worden van elk innerlijk proces. Naar een uitnodigende sfeer voor de ziel om te spelen en te (her)ontdekken. In de werkwijze binnen Speelplaats voor de Ziel komt dat altijd weer terug.

6. Tevens is het de Speelplaats voor mijn Ziel: de plek waar ik, Joan, vorm kan geven aan dat wat ik het liefste doe! Ik kijk uit naar de nieuwe ontmoetingen!

*tenzij anders vermeld

hiding-1209131_1920.jpg
children-1822704_1920 (1).jpg
beach-1525755_1920 (2).jpg
child-3194977_1920.jpg
water-863053_1920.jpg
jump-1209647_1920 (1).jpg
mountaineer-2100050_1920.jpg
paragliding-2700972_1920.jpg
mountain-climber-2427191_1920.jpg
bottom of page