top of page
gezicht uit Divine meditatie One Spirit

retraites

Een liefhebberij van mij is om retraites te verzorgen. Sacred time and space, waarin mensen die elkaar soms wel, maar meestal nog niet kennen samen zich verliezen en vinden in de diepte van het bestaan. Deels door programma waarin oefeningen, schrijven, creativiteit en gesprek de revue passeren en soms in stilte en op ons zelf ons bezinnend op een thema. Of op niets specifieks... 

Het voornemen is dan ook om op Eikenburg 'stadsretraites' organiseren. Een dag of enkele dagen ons bezinnen op het landgoed met een interspiritueel karakter. We maken daarbij gebruik van (uiteraard) de kapel, het atelier, een groepsruimte en natuurlijk buiten: het park zelf. De ontmoeting met onszelf, met de ander en met de Natuur of het goddelijke (gekend onder vele namen en variaties) zal daarin altijd centraal staan.

Wil je op de hoogte blijven? Laat mij dit dan even weten via een mailtje.

Andere mensen en centra die retraites of gelijksoortige programma's verzorgen kunnen mij ook vragen een onderdeel te verzorgen.

bospad.png
klooster 1.jpg
kerkraam.jpg
klooster 5.jpg
kapel met bloesem.png
vijver 4.jpg
kapel.jpg
bottom of page