top of page

Interspiritualiteit

de kunst van het liefhebben & compassie

in alle wereldwijde religies

en andere wijsheidstradities

silhouette-1321398_1920%20(1)_edited.png

Grow spiritually, and help others to do the same.

It is the meaning of life!

Lev Tolstoj

een%20commencement%20in%20riverside%20ch

Er is een spirituele stroming waarin mensen zich bezig houden met wijsheid vanuit alle religies en andere wijsheidstradities (ik benoem verder de religies en wijsheidstradities beide met 'tradities'). Er wordt vanuit gegaan dat elke traditie ontsprongen is vanuit een mystieke kern. Eén of enkele mensen hadden bepaalde (mystieke) ervaringen en daardoor diepgaande inzichten die zo sterk waren dat zij zich geroepen voelden dit te delen met anderen. In de geschiedenis die zich daarna afspeelde is er van alles gebeurd met dat originele mystieke gedachtengoed. Ten goede, maar zoals we wel weten, vaak juist ook niet ten goede. Vanuit de Interfaith stroming wordt die mystieke kern in elke religie erkend en wordt de rijkdom aan teksten, wijsheden en rituelen ook erkend, maar wordt al het dogmatische en de verdraaiingen los gelaten. Het gedachtegoed van het Handvest voor Compassie (initiatief van Karen Armstrong) beschrijft de visie van de Interfaith stroming kernachtig en roept onder andere op om 'terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft'. Een andere eenvoudige wijze om het te benoemen is met de gulden regel die in elke wijsheidstraditie terug komt: Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet!

Na een aantal jaren zoeken wat er werkelijk bij mij paste kwam ik thuis toen ik kennismaakte met het One Spirit Interfaith Seminary in New York. Het bestuderen en vooral ook met mijn medestudenten ervaren van de rijkdom van ons menselijk erfgoed heeft mij diep geraakt en gevormd. De aandacht die er was voor het beschikbaar zijn voor anderen en de wereld om ons heen, oftewel met een ouder woord de dienstbaarheid, raakte mij in mijn essentie. Het bezig zijn met de vraag 'waar word ik geroepen', met inachtneming van de zorg om jezelf, maakte mijn verbondenheid met die ander en de wereld, en met mijn medestudenten, docenten en later collega's van een bijzondere kwaliteit. Me deel weten van een zo liefdevolle communiteit die zichzelf en anderen letterlijk beloofd hebben altijd hun best te doen om deze overtuiging van het hart na te leven heeft mij persoonlijk op vele momenten ondersteund en in beweging gebracht. Ik rondde het seminarie in 2009 af met een bijzondere inwijding, waar ik nog dagelijks aan terug denk, en nog altijd ben ik met regelmaat in New York te vinden om de mensen die mij zo na aan het hart liggen te ontmoeten.

een inwijdingsviering van One Spirit Interfaith Seminary

in Riverside Church in Manhattan, New York City

Het zelf ervaren van de impact op mij en mijn leven, het kennen van deze diepgaande verbinding en het me thuis weten beweegt mij om ook hier, in Nederland, Interfaith actitiviteiten te organiseren. Ook hier, mijn Nederlandse thuis waar ik woon, verlang ik naar het kunnen en mogen ontmoeten van mensen die een gelijksoortig spiritueel pad bewandelen en om beschikbaar te zijn als een metgezel om soms samen op te wandelen.

Met liefde ben ik beschikbaar voor:

bottom of page